Schoolplan

Een school schrijft iedere 4 jaar een schoolplan. Hierin worden de globale plannen beschreven voor de komende 4 jaar. Het schoolplan is geschreven in 2019 en kan afwijkend zijn vanwege de huidige situatie. Naast het schoolplan maakt de school ieder jaar een jaarplan. Hierin wordt voor ieder schooljaar bepaald aan welke doelen het team gaat werken. Dit is op te vragen bij de directie.