Klachtenregeling

Wij willen een veilige plek zijn voor iedereen maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Bij problemen vindt een open gesprek plaats met betrokkenen. Ter ondersteuning van het gesprek kan men een beroep doen op de directeur, het schoolbestuur en/of vertrouwenspersoon. Als het niet lukt om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen kan gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling. Op de website www.lucasonderwijs.nl leest u de klachtenregeling op bestuursniveau.