Identiteit

CBS Melodie is een moderne, christelijke basisschool. Dit houdt voor ons in dat we waarden belangrijk vinden als respect, verdraagzaamheid, behulpzaamheid en openheid. Deze waarden vormen dan ook de basis van ons handelen en het omgaan met elkaar. Natuurlijk staat onze school open voor alle gezindten.

Wij vieren de christelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen op een feestelijke wijze. Kerstmis vieren we, als corona het weer toelaat, gezamenlijk in de kerk. Hierbij zijn dan alle leerlingen en ook hun ouders/verzorgers aanwezig.