Aanmelden groep 1

CBS Melodie hanteert onderstaande aanmeldprocedure. Met deze aanmeldprocedure voldoen wij aan de wet- en regelgeving en zijn wij naar ouders transparant hoe wij omgaan met aanmeldingen van leerlingen. U kunt uw kind bij ons aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Voorrangsregels

Bij het inschrijven van leerlingen houden wij rekening met voorrangsregels. Vanwege de inhoudelijke samenwerking tussen de kinderopvang en school, krijgen naast broertjes en zusjes, ook kinderen voorrang die minimaal één jaar, vanaf 3 jaar tot de leeftijd van 4 jaar, ingeschreven zijn bij Up Kinderopvang.

Wennen geplaatste nieuwe leerlingen

Ongeveer 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op voor het maken van een kennismaking. Tevens worden de wendagen besproken. Wij bieden u de mogelijkheid om uw kind maximaal vijf dagdelen te laten wennen in groep 1. Voor leerlingen vanaf groep 3 plannen wij één hele schooldag in.

Uitzonderingen

Kinderen die in december 4 jaar worden, starten, in verband met de drukke decembermaand, direct na de kerstvakantie in januari bij ons op school. Om deze reden is het niet mogelijk om te komen wennen in de maand december. Kinderen die in juni, juli of augustus 4 jaar worden, starten bij ons in het nieuwe schooljaar. Dit is in augustus/september van dat jaar. Er is voor deze leerlingen helaas geen wenmoment mogelijk aan het einde van het schooljaar, vanwege wijzigingen in de groepssamenstelling.

Aanmelden voor groep 1