Welkom bij CBS Melodie

CBS Melodie is een brede buurtschool en telt ongeveer 220 leerlingen. Onze school is voor iedereen toegankelijk, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke of sociaal-culturele achtergrond. De school is een ontmoetingsplaats waar wij onze leerlingen goed voorbereiden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving.

 

Op CBS Melodie gaan we voor opbrengstgericht onderwijs en kwalitatief goed onderwijs in een doorgaande leerlijn. Wij verzorgen onderwijs dat is afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Zij krijgen, in een veilige en moderne leeromgeving een breed aanbod dat is gericht op sociaal-emotioneel, motorische en culturele ontwikkeling. 

 

De onderwijsbehoeften van individuele leerlingen vormen het uitgangspunt voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Samen met leerlingen, ouders en partners creëert het team een inspirerende en veilige omgeving waarin elke leerling het beste uit zichzelf kan halen.