Respect

Veiligheid

Betrokkenheid

Samenwerken

Wees welkom bij CBS Melodie

Onze brede buurtschool staat in de Rijswijkse Muziekbuurt. CBS Melodie is een basisschool voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Onze school telt ongeveer 220 leerlingen van verschillende nationaliteiten en religies. Respect voor elkaar is dan ook een eerste voorwaarde. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich bij ons thuis voelt en een fijne plek heeft. Bovendien streven wij ernaar om al onze leerlingen een goed fundament mee te geven voor hun verdere leven, waarop ze later verder kunnen bouwen.

We hechten aan het best denkbare onderwijs en de basisvakken, zoals taal, lezen en rekenen nemen dan ook een belangrijke plaats in. Maar daarnaast vinden we het ook belangrijk dat leerlingen hun andere talenten ontdekken en ontwikkelen. Ze krijgen in een veilige en moderne leeromgeving een breed aanbod, dat is gericht op sociaal-emotionele, motorische en culturele ontwikkelingen.