Ziekmelding en verlof

Ziekmelding

Als uw kind ziek is dan u kunt dit melden via de app van Social Schools. De leerkracht krijgt meteen een bericht van uw ziekmelding. Lukt dat niet dan vragen wij u de ziekmelding tussen 8.00 en 8.15 uur telefonisch door te geven (op nummer 070-3944246). Als uw kind niet op school is en wij hebben geen melding ontvangen dan zullen wij contact met u opnemen om te vragen waar uw kind is.

Leerplichtwet

De Leerplichtwet geldt vanaf 5 jaar. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. De leerplichtwet geldt dan nog niet, maar wel de regels van de school gelden wat betreft aanwezigheid en het volgen van onderwijs.

In de Leerplichtwet wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten schoolverzuim:

  • Absoluut verzuim ontstaat doordat een kind helemaal niet staat ingeschreven bij een school;
  • Relatief verzuim is zonder geldige reden niet aanwezig zijn op school, oftewel 'spijbelen'. Spijbelgedrag kan variëren van een enkele keer niet naar de les gaan tot regelmatig gedurende hele dagdelen wegblijven of structureel te laat komen;
  • Luxe verzuim ontstaat wanneer een kind zonder toestemming van de school buiten de schoolvakanties op vakantie gaat.
  • Te laat komen is ook een vorm van verzuim.

Op Melodie geldt de 3-6-9-12 regeling met betrekking tot te laat komen.De eerste schoolbel gaat om 8.20 uur. De lessen starten bij de tweede bel om 8.30 uur. Bij te laten komen hanteren we het 3-6-9-12 stappenplan.

Verlof

Als u extra verlof wilt voor uw kind(eren), dan moet u dat een maand tevoren schriftelijk aanvragen. U kunt via Social Schools een verzoek indienen. Dit wordt beoordeeld door de directie en u ontvangt hiervan een bericht.