Missie/visie

Wij streven naar het best denkbare onderwijs, zodat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke mensen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van ieder kind in een veilige en uitdagende leeromgeving. CBS Melodie is een christelijke basisschool. Wij hechten aan de waarden als respect, verdraagzaamheid, behulpzaamheid en openheid. Uiteraard staat onze school open voor alle gezindten.

In een veilige en moderne leeromgeving geven we onze leerlingen het best mogelijke onderwijs, afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij richten ons bovendien op de sociaal-emotionele, motorische en culturele ontwikkeling.

Bovendien hebben we op school ondersteuning van RT, SMW, een orthopedagoog en sinds kort een kinderfysio.

Behalve aan de belangrijke basisvaardigheden taal, lezen en rekenen wordt op CBS Melodie ook veel aandacht besteed aan het ontdekken en ontwikkelen van andere talenten. Dat doen wij door het geven van o.a. muziekles en beeldende vorming.